1
در سال ۱۹۸۸ برنامه ای تحت عنوان اقامت دائم جهت تجار و افرادی که دارای توانایی مالی پرداخت مالیات را دارند در کشور مالتا برقرار گردید. این نوع اجازه اقامت برای اتباع کشورهای ثالث که دارای مدارک دانشگاهی و یا معادل آن هستند و به هدف کار واشتغال بر اساس مدرک تحصیلی شان به اروپا آمده اند تعلق میگیرد. این ویزا مستلزم خرید املاک و مستغلات یا داشتن حساب بانکی و حفظ آنها به مدت حداقل 2 سال است. شرایط ا